สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

“ความรู้” เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุ ถึงจะผ่านพ้นการเรียน หรือการสอบไปแล้ว มันก็จะติดตัวเราไปตลอด หากเราลับมันให้เฉียบคมอยู่เสมอ