เทคนิคพิชิตคำศัพท์ – คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym)

เมื่อถึงคราวที่เห็นสิ่งที่น่าชื่นชม ก็ต้องบอกว่า “เยี่ยม” เป็นธรรมดา และพี่แบรนด์อยากจะบอกว่า การชมไม่ได้ใช้แค่คำว่า Good หรือ Great เสมอไป ยังมีอีกหลายคำที่แปลว่า เยี่ยม หรือดีมาก ซึ่งในบางคำสามารถบ่งบอกว่า เยี่ยมสุด ๆ ไปเลย ก็มี เช่น Wonderful, Fantastic หรือ Brilliant