เคล็ด(ไม่)ลับกระชับความตั้งใจ – หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับหนังสือเรียน BSC

น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมพร้อมเข้าโครงการ BRAND’S Summer Camp ปีนี้ ห้ามลืมเด็ดขาดกับ หลักฐานที่จะต้องใช้ในการรับหนังสือเรียน

ขาดข้อใด ข้อหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับ