เคลียร์ให้ชัด ! เด็กแบรนด์
น้องๆหลายคนสงสัย ว่า เด็กแบรนด์ตัวจริงและตัวสำรองโครงการ BRAND’S Summer Camp ปีที่ 29 ต่างกันยังไง? วันนี้พี่แบรนด์มีคำตอบแบบชัดๆ เคลียร์ๆ มาฝากน้องๆ กันแล้วครับ - เด็กแบรนด์ตัวจริงคือ มีสิทธิ์ได้รับหนังสือและติวสดตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ *สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มาก่อนเท่านั้น - เด็กแบรนด์ตัวสำรองคือ มีสิทธิ์ได้รับหนังสือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ *สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มาก่อนเท่านั้น และจะมีสิทธิ์ได้เข้าติวสดในกรณีที่มีที่นั่งว่างหรือมีตัวจริงเสียสละเท่านั้น และถ้าหากน้องๆ สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปถามพี่แบรนด์แบบ real time ที่ LINE@ : @brandssummercamp เลยนะครับ

น้องๆหลายคนสงสัย ว่า เด็กแบรนด์ตัวจริงและตัวสำรองโครงการ BRAND’S Summer Camp ปีที่ 29 ต่างกันยังไง? วันนี้พี่แบรนด์มีคำตอบแบบชัดๆ เคลียร์ๆ มาฝากน้องๆ กันแล้วครับ

- เด็กแบรนด์ตัวจริงคือ มีสิทธิ์ได้รับหนังสือและติวสดตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้

*สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มาก่อนเท่านั้น

- เด็กแบรนด์ตัวสำรองคือ มีสิทธิ์ได้รับหนังสือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้*สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มาก่อนเท่านั้น และจะมีสิทธิ์ได้เข้าติวสดในกรณีที่มีที่นั่งว่างหรือมีตัวจริงเสียสละเท่านั้น

และถ้าหากน้องๆ สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปถามพี่แบรนด์แบบ real time ที่ LINE@ : @brandssummercamp เลยนะครับ