เคล็ดลับการสอบกับพี่ฝน

พี่ฝนอยากจะบอกว่า “ทุกนาทีในห้องสอบควรใช้มันอย่างคุ้มค่า ไม่ควรประมาท เมื่อมีเวลาเหลือ ก็ควรตรวจทานให้มั่นใจ ดีกว่ารับออกห้องสอบมาแล้ว แล้วนึกขึ้นได้ว่าข้อนั้นผิดนะคะ”