สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

TCAS ปีนี้ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแน่นอน ถ้าน้อง ๆ มีสี่ข้อนี้อย่างครบถ้วน