แนวข้อสอบที่มักตอบผิด, คำถามที่มักออกสอบ - วิชาสังคมศึกษา

น้อง ๆ ตัดสินใจดูให้ดีก่อนตอบนะครับ บางครั้งคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้


ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบเซเรบอส ปีที่ 27

วิชา สังคมศึกษา หน้าที่ 237 ข้อ 114