Promote about Registration BSC and Book - All Subjects
ทุกที่นั่ง น้อง ๆ จะได้รับหนังสือคนละ 1 ชุด ซึ่งครบถ้วนทั้ง 7 วิชาหลัก ทุกเล่มจะมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฏีและโจทย์ที่มีไว้ให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำ ซึ่งขอบอกเลยว่า คุ้มค่ามาก ๆ เรามีไว้ให้สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่ได้สมัครต้องรีบสมัครเลยนะครับ เพราะที่นั่งและหนังสือมีจำนวนจำกัด ห้ามพลาดเลยนะครับน้อง ๆ

ทุกที่นั่ง น้อง ๆ จะได้รับหนังสือคนละ 1 ชุด ซึ่งครบถ้วนทั้ง 7 วิชาหลัก ทุกเล่มจะมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฏีและโจทย์ที่มีไว้ให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำ ซึ่งขอบอกเลยว่า คุ้มค่ามาก ๆ เรามีไว้ให้สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่ได้สมัครต้องรีบสมัครเลยนะครับ เพราะที่นั่งและหนังสือมีจำนวนจำกัด ห้ามพลาดเลยนะครับน้อง ๆ