สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

หากน้อง ๆ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีความอดทน สิ่งที่น้อง ๆ ทำมาไม่เท่ากับศูนย์แน่นอน ความสำเร็จต้องมาถึงน้อง ๆ ชัวร์!!