แนวข้อสอบที่มักตอบผิด, คำถามที่มักออกสอบ

คิดดูให้ดีก่อนตอบนะครับน้อง ๆ เพราะคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้


ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบเซเรบอส ปีที่ 27

วิชาสังคมศึกษา หน้าที่ 115 ข้อ 9

d