รวม Tense เน้น Grammar – เตือนเรื่องการใช้ Full Stop (.)

ในการเรียนหรือการสอบ ในส่วนของ Writing เครื่องหมาย Full Stop หรือจุด (.) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ หากลืมเติมหรือใส่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้อ่านไม่รู้เรื่องได้ น้อง ๆ ต้องเช็คและตรวจสอบให้ดีเลยนะครับ ที่มาข้อมูล : http://www.englishthailand.com/tag/full-stop/