สาส์นจากรุ่นพี่ - กำลังใจจากรุ่นพี่ คำคมเด็ดๆ หรือเคล็ดลับความจำ การทำข้อสอบจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่นาดาว หรือ จาก Tutor BSC

เพราะปัญหาสุขภาพเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สามารถทำให้เราพลาดและผิดหวังจากสนามสอบได้นะครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้อง ๆ :D