เคล็ด(ไม่)ลับกระชับความตั้งใจ – การเตรียมตัวสอบ TCAS

และที่สำคัญมาก ๆ “อย่าท้อและสู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง” นะครับ 