ข้อควรระวัง!! ในวันเปิดรับสมัครเพื่อลงทะเบียนรับหนังสือ

ข้อควรระวัง!! ในวันเปิดรับสมัครเพื่อลงทะเบียนรับหนังสือ
1.กรอกอีเมลของตัวเองให้ถูกต้อง
2.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องโดยเฉพาะเลขประจำตัวประชาชน
3.เมื่อลงทะเบียนยืนยันเลือกสถานที่ที่รับหนังสือแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ภายหลังได้
*หากกรอกเลขประจำตัวประชาชน หรืออีเมลไม่ถูกต้อง จะต้องทำการสมัครใหม่เท่านั้น !! โดยแจ้งพี่แบรนด์ให้ลบข้อมูลเดิม ผ่านทาง LINE@ : @brandssummercamp