20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 8) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์

มาแล้วครับ! สำหรับ 20 รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม (รอบที่ 8) ลุ้นที่นั่งฟรี เข้าร่วมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์


สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีค่าครึ่งชีวิต 50 วินาที เมื่อเวลาผ่านไป 125 วินาที สารชนิดนี้เหลือ 200 กรัม ในตอนแรกเริ่มต้นมีสารชนิดนี้กี่กรัม เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ 1,131
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 27 วิชาฟิสิกส์ หน้าที่ 142 ข้อ 43

ทำไมก่อนกินยาบางชนิดต้องมีการเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง คือ เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้ยาละลายได้ดีขึ้น
ที่มาข้อสอบ : แนวข้อสอบ เซเรบอส ปีที่ 28 วิชาเคมี หน้าที่ 44 ข้อ 5

1.ดวงจันทร์ เวียสุวรรณ
2.วชิราภรณ์ ทิคะชน
3.วริษฐา ไชยสลี
4.ทิพย์จุฑา นานอก
5.กมลมาศ เลิศลำหวาน
6.นิรามัย บุตรเพชร
7.ณัชชา ธัมมะโชติเจริญกุล
8.ปริตตรา กล้าหาญ
9.สุรีรัตน์ งามสะอาด
10.ณภัทร เฟื่องประชากร
11.รุจิกร เกิดสมบัติ
12.วิศรุต อังษานาม
13.อธิวัฒน์ รุ่งโรจน์
14.ชีวานันท์ กงเพชน
15.นุสรา เพ็ญอำมาศ
16.ยะดา อู่อ้น
17.นุสรา เพ็ญอำมาศ
18.พลอยนภัส เกียรติภัทรเจริญ
19.แทนไท ไวพรรทา
20.อรณี สมคำพี

น้องๆ ผู้โชคดีทั้งหมด 20 คน รอรับ SMS ยืนยันจากทีมงานแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์นะครับ

ส่วนน้องๆ คนไหน พลาดโอกาสรอบนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้า เร็วๆ นี้ นะครับ ^^