ถาม - ตอบ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ครั้งที่ 30

1. ระยะเวลาการรับสมัคร และจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 ม.ค.61 (เวลา 09.00 น.) ถึง วันพุธที่ 31 ม.ค.61 (เวลา 24.00 น.) รับสมัครไม่จำกัดจำนวน

สำหรับผู้สมัครเข้าโครงการฯ สามารถรับหนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ครบทุกวิชา ได้ตามวัน-เวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ โดยทางโครงการฯ จะให้สิทธิ์กับผู้ที่มาเข้าคิวรับก่อน (หนังสือมีจำนวนจำกัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


สถานที่รับหนังสือ จำนวน (ที่นั่ง) จำนวน (ชุด) วัน-เวลารับหนังสือ เอกสารการรับหนังสือ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 4,500 20,000 รับหนังสือ
วันที่ 10 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
วันที่ 11-15 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
กรณีรับแทน (รับหนังสือ)
วันที่ 10 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
วันที่ 11 - 15 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร BK-XXXXXX-XX (10 หลัก)
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
ห้องบ้านล้านตอง (ชั้น 4) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3,500 5,000 รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
กรณีรับแทน รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร CM-XXXXXX-XX (10 หลัก)
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น 3,000 5,000 รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
กรณีรับแทน รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร KK-XXXXXX-XX (10 หลัก)
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
หาดใหญ่ฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3,800 5,000 รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
กรณีรับแทน รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร SK-XXXXXX-XX (10 หลัก)
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา

2. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทางใดบ้าง

สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองที่ www.brandssummercamp.com เท่านั้น

3. ไม่มี e-mail address เป็นของตนเอง ต้องทำอย่างไร

สมัคร Free Email ได้ที่นี่ www.hotmail.com หรือ www.gmail.com น้องๆจำเป็นต้องมี E-mail address เพื่อรับจดหมายยืนยันการสมัครและนำมาเป็นหลักฐานในการรับหนังสือ และลงทะเบียนเป็นสมาชิก website BRAND’S Summer Camp ผ่าน E-mail เท่านั้น

4. หากพบว่าเลขที่บัตรประชาชนของเราถูกใช้ไปแล้ว จะทำอย่างไร

ลองตรวจสอบกับเพื่อนว่ามีใครลงทะเบียนแทนไปแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้ลงทะเบียน และพบว่าเลขบัตรประชาชนถูกใช้ไปแล้ว ให้แจ้งเรื่องมาที่ทีมงานผ่าน Line@ ID: @brandssummercamp พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองแล้ว ทางทีมงานจะตรวจสอบ และยกเลิกการสมัครของผู้ละเมิด พร้อมทั้งแจ้งชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ละเมิดให้ท่านดำเนินการต่อไป

5. วัน-เวลาการจัดติวเข้ม

วัน-เวลาติว สถานที่จัดติว จำนวน (ที่นั่ง) ติวผ่าน Facebook
10-15 ก.พ.61
8.00-18.00 น.
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน)* 4,500 https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand และ Live.ku.ac.th
10-11 ก.พ.61
8.30-17.00 น.
ห้องบ้านล้านตอง (ชั้น 4) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3,500  
10-11 ก.พ.61
8.30-17.00 น.
ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น 3,000  
10-11 ก.พ.61
8.30-17.00 น.
หาดใหญ่ฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3,800  

หมายเหตุ *การติวผ่าน Facebook สามารถดูจากตารางบรรยายของที่ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) เท่านั้น ต่างจังหวัดมีเฉพาะการติวสด วันที่ 10-11 ก.พ.61 เท่านั้น
* วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ทางโครงการฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดโครงการฯ

6. มีการติวเข้มวิชาใดบ้าง

มีการติวเข้ม 8 วิชาหลัก ได้แก่

- ภาษาไทย

- ภาษาอังกฤษ

- สังคมศึกษา

- คณิตศาสตร์

- ฟิสิกส์

- ชีววิทยา

- เคมี

- ความคิดเชื่อมโยง

7. รูปแบบของหนังสือเรียน

ผู้สมัคร จะได้รับหนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ครบทุกวิชาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
หนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ประกอบด้วย 8 เล่ม 8 วิชา โดยทางโครงการฯ จะให้สิทธิ์กับผู้ที่มาเข้าคิวรับก่อน (หนังสือมีจำนวนจำกัด)
หนังสือแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 1 ชุด จะมี 8 เล่ม ประกอบด้วย
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาเคมี
- วิชาฟิสิกส์
- วิชาชีววิทยา
- วิชาความคิดเชื่อมโยง

8 . รายละเอียดการรับหนังสือเรียน BSC

สถานที่รับหนังสือ จำนวน (ที่นั่ง) จำนวน (ชุด) วัน-เวลารับหนังสือ เอกสารการรับหนังสือ
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 4,500 20,000 รับหนังสือ
วันที่ 10 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
วันที่ 11-15 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
กรณีรับแทน (รับหนังสือ)
วันที่ 10 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
วันที่ 11 - 15 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร BK-XXXXXX-XX (10 หลัก)
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
ห้องบ้านล้านตอง (ชั้น 4) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3,500 5,000 รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
กรณีรับแทน รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร CM-XXXXXX-XX (10 หลัก)
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น 3,000 5,000 รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
กรณีรับแทน รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร KK-XXXXXX-XX (10 หลัก)
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
หาดใหญ่ฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3,800 5,000 รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
กรณีรับแทน รับหนังสือ
วันที่ 10-11 ก.พ.61 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร SK-XXXXXX-XX (10 หลัก)
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา

9. หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับหนังสือเรียน

การรับหนังสือเรียน ผู้สมัครต้องนำหลักฐานมาดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง ( *** สำคัญมาก ***)

2. ฝาแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา

3. หลักฐานยืนยันสถานะ (จดหมายตอบรับที่ทางโครงการฯ ส่งให้ที่ e-mail address ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร) หรือแคปเจอร์เอกสารยืนยันผ่านทางมือถือ

*กรณีนำเอกสารมาไม่ครบ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกหนังสือให้

10. หากไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง จะสามารถรับหนังสือได้หรือไม่

หากไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง สามารถนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแทนได้
1. ทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครระบุอยู่ หรือ
2. บัตรนักเรียนที่มีหมายเลขบัตรประชาชนระบุอยู่
*นอกเหนือจากนี้ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกหนังสือให้ กรณีที่บัตรประชาชนหาย ผู้สมัครสามารถนำใบแจ้งความ (ใบเหลือง) มายืนยันเพื่อใช้รับหนังสือแทนได้

11. การแต่งกายในวันรับหนังสือและวันเข้าเรียน ต้องแต่งกายอย่างไร

ต้องแต่งชุดนักเรียนเท่านั้น

12. ทางโครงการฯ มีที่พักให้หรือไม่

ผู้สมัครต้องสำรองที่พักเอง

13. มีเทปการสอนและหนังสือเรียนจำหน่ายหรือไม่

ทางโครงการฯ ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
หรือเทปการเรียนการสอนเพื่อการจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น
น้องๆสามารถเข้าไป download หนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ได้จากเวปไซด์ www.brandssummercamp.com และดูย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/pg/BRANDSWorldThailand หรือ http://www.youtube.com/channel/UCOzQmP72XKSfRE39crI0gJg

14. การรับหนังสือแทนสามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

กรณีรับหนังสือแทน ทั้งที่ ม.เกษตรศาสตร์และต่างจังหวัด สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยผู้รับแทน 1 คน สามารถรับหนังสือแทนให้กับผู้สมัครได้ 1 คน (ผู้รับแทน 1 คน สามารถรับหนังสือได้ 1 ชุด) และขอสงวนสิทธิ์ให้รับแทนได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปในแต่ละวัน

15. การรับหนังสือแทนต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

การรับหนังสือแทนต้องนำหลักฐานมาดังต่อไปนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง (ของผู้สมัคร)
2. ฝาแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
3. หลักฐานยืนยันสถานะของผู้สมัคร
(จดหมายตอบรับที่ทางโครงการฯ ส่งให้ที่ email address ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร) หรือแคปเจอร์ผ่านทางมือถือ
*กรณีนำเอกสารมาไม่ครบ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกหนังสือให้