BRAND’S SUMMER CAMP ครั้งที่ 30 ขอนแก่น
สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ !

เสาร์ที่ 10 ถึง อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
วันที่ติว:
วันเสาร์ที่ 10 ถึง อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา:
08.00 - 17.00น.
สถานที่:
ณ ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
Share:
รายละเอียดวิชา

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

08.30 - 11.00 น.*  ฟิสิกส์ อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)

11.00 - 12.00 น.  Edutainment

13.00 - 15.00 น.  ชีววิทยา อ.อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ)

15.00 - 17.00 น.  ภาษาไทย อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ)

 

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 10.00 น.  คณิตศาสตร์ อ.เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ (พี่ต้อม)

10.00 – 12.00 น.  ภาษาอังกฤษ อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเก๋)

13.00 - 15.00 น.  เคมี อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)

15.00 - 17.00 น.  สังคมศึกษา อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย)

 

* เวลา 09.30-10.00 น. เป็นช่วงพิธีเปิดโครงการฯ

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ !