วันเสาร์ที่ 10 ถึง พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์​2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
วันที่ติว:
วันเสาร์ที่ 10 ถึง พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเวลา:
08.00 - 18.00น.
สถานที่:
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
Share:
รายละเอียดวิชา

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 10.00 น.  ความคิดเชื่อมโยง อ.สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ)

10.00 - 13.00 น.*  ภาษาอังกฤษ อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ

14.00 - 16.00 น.  ชีววิทยา นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

16.00 - 18.00 น.  สังคมศึกษา อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย)

 

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 10.00 น.  เคมี ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

10.00 - 12.00 น.  ภาษาอังกฤษ อ.อริสา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน)

13.00 - 15.00 น. คณิตศาสตร์ อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)

15.00 - 16.00 น.**  "ฟิตสมอง พร้อมสอบ"

16.00 - 18.00 น.  ฟิสิกส์ อ.ธนวัฒน์ ธะนะ

 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 10.00 น.  คณิตศาสตร์ อ.เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ (พี่ต้อม)

10.00 - 12.00 น.  ภาษาไทย อ.วรธน อนันตวงษ์ (อ.กอล์ฟ)

13.00 - 15.00 น.  ชีววิทยา อ.อำพล ขวัญพัก (ครูกาแฟ)

15.00 - 17.00 น.  สังคมศึกษา อ.นาวี ชั้นศิริ (ครูน็อค)

 

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 10.00 น.  ความคิดเชื่อมโยง อ.วันชนะ หมั่นงาน

10.00 - 12.00 น.  ภาษาไทย อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)

13.00 – 15.00 น. ชีววิทยา ดร.ศุภณัฐ  ไพโรหกุล

15.00 - 17.00 น.  ภาษาอังกฤษ อ.สุวคนธ์ อินป้อง (ครูเก๋)

 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 10.00 น.  ภาษาไทย อ.นิทัศน์ ยศธสาร (ครูแจ๊กกี้)

10.00 - 12.00 น.  ฟิสิกส์ อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)

13.00 - 15.00 น.  สังคมศึกษา อ.กนก จันทรา

15.00 - 17.00 น.  เคมี อ.กรกฤช ศรีวิชัย (ครูติ่ง)

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

08.00 - 10.00 น.  คณิตศาสตร์ อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

10.00 – 12.00 น.  ฟิสิกส์ อ.อภิชัย ใจจิตร (ครูพี่ฟิวส์)

13.00 - 15.00 น.  ภาษาอังกฤษ อ.วรพงษ์ แสงประเสริฐ (อ.ต๊อบ)

15.00 - 17.00 น.  เคมี อ.กฤตน์ ชื่นเป็นนิจ

 

*วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. ทางโครงการฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดโครงการฯ

**วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00-16.00 น. เคล็ดลับพิเศษเรื่อง “ฟิตสมอง พร้อมสอบ"

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ !

ดู Live คลิกที่นี่ !