10 - 11
กุมภาพันธ์ 2561
วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบ้านล้านตอง (ชั้น 4) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
08.30 - 17.00น. ณ ห้องบ้านล้านตอง (ชั้น 4) โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
10 - 15
กุมภาพันธ์ 2561
วันเสาร์ที่ 10 ถึง พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์​2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
08.00 - 18.00น. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
10 - 11
กุมภาพันธ์ 2561
เสาร์ที่ 10 ถึง อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
08.00 - 17.00น. ณ หาดใหญ่ฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
10 - 11
กุมภาพันธ์ 2561
เสาร์ที่ 10 ถึง อาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
08.00 - 17.00น. ณ ขอนแก่นฮอลล์ (ชั้น 5) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น