ถาม - ตอบ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ปีที่ 29

1. ระยะเวลาการรับสมัคร และจำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ส.ค.60 (เวลา 09.00 น.) ถึง วันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 60 (เวลา 24.00 น.) รับสมัครไม่จำกัดจำนวน

สำหรับผู้สมัครที่สมัครเข้ามาก่อนและได้สิทธิ์ตัวจริงตามตารางโควต้าด้านล่าง จะได้รับหนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ครบทุกวิชา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 30,000 คน

หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 15,000 คน

ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 20,000 คน

หาดใหญ่ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 15,000 คน

ผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองจะมีสิทธิ์ได้รับหนังสือ และสามารถเข้าเรียนในห้องติวได้ ในกรณีที่มีเพื่อนตัวจริงสละสิทธิ์การรับหนังสือ หรือมีที่นั่งว่าง


เชียงใหม่ : ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

• การติวสด วันที่ 2-3 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 2-3 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand


กรุงเทพมหานคร : ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

• การติวสด วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ส่งสัญญาณผ่านระบบถ่ายทอดสด วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. Nontri Live ( Live.ku.ac.th)

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-18.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

• * วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ทางโครงการฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดโครงการฯ


สงขลา : ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

• การติวสด วันที่ 11-12 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 11-12 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand


ขอนแก่น : ณ ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

• การติวสด วันที่ 18-19 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 18-19 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

2. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทางใดบ้าง

สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองที่ www.brandssummercamp.com เท่านั้น

3. ไม่มี e-mail address เป็นของตนเอง ต้องทำอย่างไร

สมัคร Free Email ได้ที่นี่ www.hotmail.com หรือ www.gmail.com น้องๆจำเป็นต้องมี e-mail address เพื่อรับจดหมายยืนยันการสมัครและนำมาเป็นหลักฐานในการรับหนังสือ และลงทะเบียนเป็นสมาชิก website BRAND’S Summer Camp ผ่าน Email เท่านั้น

4. หากพบว่าเลขที่บัตรประชาชนของเราถูกใช้ไปแล้ว จะทำอย่างไร

ลองตรวจสอบกับเพื่อนว่ามีใครลงทะเบียนแทนไปแล้วหรือยัง หากยังไม่ได้ลงทะเบียน และพบว่าเลขบัตรประชาชนถูกใช้ไปแล้ว ให้แจ้งเรื่องมาที่ทีมงานผ่าน Line@ ID: @brandssummercamp พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนที่รับรองแล้ว ทางทีมงานจะตรวจสอบ และยกเลิกการสมัครของผู้ละเมิด พร้อมทั้งแจ้งชื่อ/ที่อยู่ ของผู้ละเมิดให้ท่านดำเนินการต่อไป

5. สมัครไม่ทัน (รายชื่อสำรอง) สามารถเข้าร่วมติวได้หรือไม่

ผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองจะมีสิทธิ์ได้รับหนังสือและสามารถเข้าเรียนในห้องติวสดหรือห้องติวผ่านสัญญาณดาวเทียมได้ ในกรณีที่มีเพื่อนตัวจริงสละสิทธิ์ หรือมีที่นั่งว่างผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองสามารถ download หนังสือเก็งข้อสอบ แบรนด์ได้จากเว็บไซต์ www.brandssummercamp.com และเข้าชมพร้อมกันทั้งประเทศผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ดังนี้


เชียงใหม่ : ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

• การติวสด วันที่ 2-3 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 2-3 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand


กรุงเทพมหานคร : ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

• การติวสด วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ส่งสัญญาณผ่านระบบถ่ายทอดสด วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. Nontri Live ( Live.ku.ac.th)

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

• * วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ทางโครงการฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดโครงการฯ


สงขลา : ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

• การติวสด วันที่ 11-12 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 11-12 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand


ขอนแก่น : ณ ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

• การติวสด วันที่ 18-19 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 18-19 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

6. ผู้สมัครที่มีรายชื่อเป็นตัวสำรอง มีสิทธิ์รับหนังสือเรียนหรือไม่

ผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองจะมีสิทธิ์ได้รับหนังสือและสามารถเข้าเรียนในห้องติวได้ ในกรณีที่มีเพื่อนตัวจริงสละสิทธิ์ หรือมีที่นั่งว่างผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองสามารถ download หนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ได้จากเว็บไซต์www.brandssummercamp.com

7. วัน-เวลาการจัดติวเข้ม

เชียงใหม่ : ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

• การติวสด วันที่ 2-3 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เนท วันที่ 2-3 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand


กรุงเทพมหานคร : ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

• การติวสด วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ส่งสัญญาณผ่านระบบถ่ายทอดสด วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. Nontri Live ( Live.ku.ac.th)

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 4-5 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

• * วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ทางโครงการฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดโครงการฯ


สงขลา : ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

• การติวสด วันที่ 11-12 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 11-12 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand


ขอนแก่น : ณ ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

• การติวสด วันที่ 18-19 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น.

• ติวผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ 18-19 ต.ค. 60 เวลา 08.00-17.00 น. https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

8. มีการติวเข้มวิชาใดบ้าง

มีการติวเข้ม 7 วิชาหลัก ได้แก่

ภาษาไทย (O NET)

ภาษาอังกฤษ (O NET & GAT)

สังคมศึกษา (O NET)

คณิตศาสตร์ (O NET, PAT 1)

ฟิสิกส์ (PAT 2)

ชีววิทยา (O NET ,PAT 2)

เคมี (O NET, PAT 2)

9. รูปแบบของหนังสือเรียน

ผู้สมัคร ตัวจริงจะได้รับหนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ครบทุกวิชาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ประกอบด้วย 7 เล่ม 7 วิชา
ผู้สมัครตัวจริงสามารถลงทะเบียนรับหนังสือได้ก่อนเข้าเรียน หนังสือแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 1 ชุด จะมี 7 เล่ม ประกอบด้วย
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาเคมี
- วิชาฟิสิกส์
- วิชาชีววิทยา

10 . รายละเอียดการรับหนังสือเรียน BSC

สถานที่รับหนังสือ จำนวน (ที่นั่ง) จำนวน (ชุด) วัน-เวลารับหนังสือ เอกสารการรับหนังสือ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4,000 15,000 (ตัวจริง) รับหนังสือ วันที่ 2-3 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ตัวสำรองและกรณีรับแทน รับหนังสือ วันที่ 2-3 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร XX-XXXXX-XXXX (12 หลัก) *สำหรับผู้ได้ที่นั่ง VIP ใบยืนยันการสมัครจะมีรหัส 15 หลัก
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) 4,500 30,000 (ตัวจริง) รับหนังสือ วันที่ 4-5 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ตัวสำรองและกรณีรับแทน รับหนังสือ วันที่ 4-5 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร XX-XXXXX-XXXX (12 หลัก) *สำหรับผู้ได้ที่นั่ง VIP ใบยืนยันการสมัครจะมีรหัส 15 หลัก
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
หาดใหญ่ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 4,000 15,000 (ตัวจริง) รับหนังสือ วันที่ 11-12 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ตัวสำรองและกรณีรับแทน รับหนังสือ วันที่ 11-12 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร XX-XXXXX-XXXX (12 หลัก) *สำหรับผู้ได้ที่นั่ง VIP ใบยืนยันการสมัครจะมีรหัส 15 หลัก
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น 3,000 20,000 (ตัวจริง) รับหนังสือ วันที่ 18-19 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ตัวสำรองและกรณีรับแทน รับหนังสือ วันที่ 18-19 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.
1) บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2) ใบยืนยันการรับสมัครที่มีรหัสผู้สมัคร XX-XXXXX-XXXX (12 หลัก) *สำหรับผู้ได้ที่นั่ง VIP ใบยืนยันการสมัครจะมีรหัส 15 หลัก
3) ฝาขวดแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา

11. หลักฐานที่ต้องใช้ในการรับหนังสือเรียน

การรับหนังสือเรียน ผู้สมัครต้องนำหลักฐานมาดังนี้

1. บัตรประชาชนตัวจริง ( *** สำคัญมาก ***)

2. ฝาแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา

3. หลักฐานยืนยันสถานะ (จดหมายตอบรับที่ทางโครงการฯ ส่งให้ที่ e-mail address ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร) หรือแคปเจอร์เอกสารยืนยันผ่านทางมือถือ

*กรณีนำเอกสารมาไม่ครบ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกหนังสือให้

12. หากไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง จะสามารถรับหนังสือได้หรือไม่

หากไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง สามารถนำหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแทนได้
1. ทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครระบุอยู่ หรือ
2. บัตรนักเรียนที่มีหมายเลขบัตรประชาชนระบุอยู่
*นอกเหนือจากนี้ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกหนังสือให้ กรณีที่บัตรประชาชนหาย ผู้สมัครสามารถนำใบแจ้งความ (ใบเหลือง) มายืนยันเพื่อใช้รับหนังสือแทนได้

13. การแต่งกายในวันรับหนังสือและวันเข้าเรียน ต้องแต่งกายอย่างไร

ต้องแต่งชุดนักเรียนเท่านั้น

14. ทางโครงการฯ มีที่พักให้หรือไม่

ผู้สมัครต้องสำรองที่พักเอง

15. มีเทปการสอนและหนังสือเรียนจำหน่ายหรือไม่

ทางโครงการฯ ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน หรือเทปการเรียนการสอนเพื่อการจำหน่ายใดๆทั้งสิ้น น้องๆสามารถเข้าไป download หนังสือเก็งข้อสอบแบรนด์ได้จากเวปไซด์ www.brandssummercamp.com และดูย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/channel/UCOzQmP72XKSfRE39crI0gJg

16. การรับหนังสือแทนสามารถทำได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

กรณีรับหนังสือแทน ทั้งที่ ม.เกษตรศาสตร์และต่างจังหวัด สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยผู้รับแทน 1 คน สามารถรับหนังสือแทนให้กับผู้สมัครได้ 1 คน (ผู้รับแทน 1 คน สามารถรับหนังสือได้ 1 ชุด) และขอสงวนสิทธิ์ให้รับแทนได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปในแต่ละวัน

17. การรับหนังสือแทนต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง

การรับหนังสือแทนต้องนำหลักฐานมาดังต่อไปนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง (ของผู้สมัคร)
2. ฝาแบรนด์ซุปไก่สกัด 1 ฝา
3. หลักฐานยืนยันสถานะของผู้สมัคร
(จดหมายตอบรับที่ทางโครงการฯ ส่งให้ที่ email address ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร) หรือแคปเจอร์ผ่านทางมือถือ
*กรณีนำเอกสารมาไม่ครบ ทางโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจกหนังสือให้