2-3
ตุลาคม 2560
วันจันทร์-อังคารที่ 2-3 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
08.00 - 17.00น. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4-5
ตุลาคม 2560
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 4-5 ตุลาคม 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
08.00 - 17.00น. อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
11-12
ตุลาคม 2560
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 11-12 ตุลาคม 2560 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
08.00 - 17.00น. หาดใหญ่ฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
18-19
ตุลาคม 2560
วันพุธ-พฤหัสบดีที่ 18-19 ตุลาคม 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
08.00 - 17.00น. ขอนแก่นฮอลล์ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น